Profil for Stenhus Kostskole

Hvem er vi?

Stenhus Kostskole er en privatskole med fokus på solid faglig undervisning, indarbejdelse af gode arbejdsvaner og værdier og dermed forberedelse til ungdomsuddannelserne både på STX, HHX, HTX, EUX og EUD. Skolen følger Undervisningsministeriets læseplaner og afholder eksamener i alle fag, undtagen kristendom.

Vi arbejder efter en vision om, at skolen gennem en aktiv læringsproces skal udvikle fagligt stærke og reflekterende unge medborgere. Dertil skal vores elever kendetegnes ved at have lysten og evnen til at bidrage positivt til vores demokratiske velfærdssamfund.

Sådan kommer du hen til os

Skolen er beliggende i den vestlige del af Holbæk, og vi er nabo til Stenhus Gymnasium. Vi har flotte, grønne udenomsarealer med god plads til sport, leg og andre undervisningsaktiviteter.

Busser både fra omegnen og stationen standser lige ved skolen, og toget fra og mod Nykøbing Sjælland standser også ved Stenhusvej.

På Stenhus Kostskole går ca. 600 elever fordelt fra 5. til 10. klasse.

På kostafdelingen bor ca. 20 grundskoleelever, og de er i skoletiden elever i en af vore i alt 29 klasser. Derudover har vi ca. 40 elever fra Stenhus Gymnasium boende, der udover skolegang i gymnasiet dyrker fx basketball, fodbold eller badminton på eliteplan.

Årgang Antal klasser
5. 4
6. 4
7. 5
8. 7
9. 6
10. 2

Stenhus Kostskoles værdigrundlag
Vi vil give den enkelte elev et solidt fundament af viden, hvor værdier som ansvar, konsekvens, gensidig respekt, åbenhed og glæde er en vigtig del af hverdagen.

Samarbejdet med den enkelte elevs forældre har en høj prioritet og forældre inddrages i videst mulige omfang i arbejdet med eleven.

Kulturel dannelse i undervisningen

På skolen modtager alle i 5. og 6. klasse obligatorisk undervisning i kinesisk sprog og kultur. Fra 7. klasse kan man fortsætte med kinesisk valghold, og Stenhus Gymnasium tilbyder også kinesisk både for nybegyndere og fortsættere.

Valgholdet i 9. klasse tager på studietur til Kina med privat indkvartering nogle dage i enten Tjin Jin eller Shijiazhuang kombineret med hotelophold i Bejjing.

Aktiv indlæring

Bevægelse og sport er en væsentlig del af det at gå på Stenhus Kostskole. Lærerne bruger ofte Cooporative Learning strukturer i undervisningen for at eleverne skal have de optimale muligheder for at bevæge sig i forbindelse med undervisningen. På 5. klassetrin er der 4 idrætstimer om ugen, mens der er 2 timer i 6. til 9. klasse.

Eleverne i 5. og 6. klasse har svømning en gang om ugen den ene halvdel af skoleåret. Svømningen foregår i Holbæk Sportsby, og eleverne møder ude i svømmehallen om morgenen og transporterer sig selv til skolen bagefter.

Uden mad og drikke…

Hver dag serverer personale fra kostskolens køkken sunde og nærende varme retter og sandwich i kantinen, der ligger nederst i ’Audeo’.

Cambridge Class
Stenhus Kostskole er Cambridge Associate Schools (CAS)

I 2015 blev Stenhus Kostskole certificeret til at måtte undervise i Cambridge fag, og vi lod den ene af vore fire nystartede 5. klasser blive ”Cambridge Class”.

Formålet med tiltaget er at give de elever, der har gode forudsætninger i faget engelsk, en mulighed for at få en internationalt anerkendt eksamen i udvalgte fag. Vi har valgt at lægge fra land med to fag, nemlig English as a Second Language og Science. I klassen undervises der efter et fælles curriculum (IGCSE), som er ens i hele verden uanset om du går i skole i Singapore, Paris eller Holbæk. De ekstra engelsksprogede timer styrker både elevernes sproglige og faglige kompetencer – både mundtligt og skriftligt. Et IGCSE eksamensbevis kan bruges overalt i verden.

På Stenhus Gymnasium kan eleverne fortsætte på IB linjen.

www.stenhus-gym.dk

Lektiecaféen

Lektiecaféen er som navnet siger et sted, hvor eleverne kan lave lektier og få sig et glas saftevand. Her er eleverne også velkomne, hvis de bare vil sidde og læse i fred og ro, men udover dette er Lektiecaféen ikke en fritidsordning.

Der er altid to lærere med kompetencer i næsten alle fag i Lektiecaféen, og elever fra alle klassetrin kan derfor få god hjælp. Eleverne kan arbejde alene og få hjælp, men der er også god plads til, at de f.eks. kan fortsætte et gruppearbejde fra skoledagen. Lektiecaféen har til huse i ”VOLO”, hvor 5. klasserne bor.

Åbningstiderne er mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 13.00 til kl. 14.30.