KAPITEL 1: SKOLENS PROFIL

2019/20

2016/17

2013/14

KAPITEL 2: ELEVENS FAGLIGE STANDPUNKT OG GENERELLE UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN

2017/18

2014/15

KAPITEL 3: UNDERVISNINGENS MÅL, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE.

2017/18

2015/16

KAPITEL 4: ELEVENS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

2018/19

2015/16

KAPITEL 5: FRIHED OG FOLKESTYRE

2016/17

2013/14

KAPITEL 6: TILBUD OM UNDERVISNING I 10. KLASSE

2018/19

2015/16

KAPITEL 7: SPECIALUNDERVISNING

2016/17

2013/14

KAPITEL 8: DANSK SOM ANDETSPROG

2019/20

2015/16

KAPITEL 9: ELEVENS VIDERE FORLØB I UDDANNELSESSYSTEMET

2018/19

2014/15

KAPITEL 10: SKOLELEDELSENS KVALITETSSIKRING OG – UDVIKLING AF UNDERVISNING

2018/19

2014/15

KAPITEL 11: SAMLET VURDERING OG HANDLEPLAN

2016/17

2015/16